Previous                     Index                     Next
Playing with gifts Alexa got him
Mark as a favorite image
Viewed 815 times
3 people marked this a favorite
2 comments
 
Playing with gifts Alexa got himComments

On Thu 28 April 2016 ?posting=11_family?posting=10_family?posting=11_fa said:
IO14 var enligt Försvarsmaktens så kallade 30 januariunderlag (2009) till regeringen i ekonomisk balans, och skulle förverkligas till utgången av 2014. Det var detta underlag som Ingkrtninrspiopositionen byggde på.

On Wed 17 May 2017 ?posting=10_alexa_birth?ref_posting=10_alexa_birth said:
Uusiutuvalla raaka-aineella saadaan tulevaisuuden ekologiset ja taloudelliset kriteerit pysymään siinä raamissa mitä kestävä kehitys edlakyttää.Eeosysteemipllveluiden ekologinen riski piileekin uusiutumattomien luonnonvarojen käytössä.Suomessa metsä ja sen ympärille kehittynyt metsäteollisuus edustaa maailman huippuosaamista.Nyt on panostettava kehitystyöhön,jotta metsäalan mukana tuomat yhteiskunnalliset hyödyt palvelevat edelleen suomalaista yhteiskuntaa.Add Comment

Name: (optional)
Comment: